Sample Image 1

LOGIN >

PUBLIC ANNOUNCEMENT FROM THE TONGA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Sunday, October 25th, 2015

Public Announcement AGM 2015 (Click here to download)

You are hereby advised that the Annual General Meeting of the Tonga Chamber of Commerce will be held on;

Date: Wednesday 25th November 2015

Place: Tonga Chamber of Commerce (new Office) Conference Room, Molisi Tonga Building,

Tupoulahi Road, Fasi

Time: 6.00pm

Renewal of membership for members with outstanding 2015 subscription and new applications – received after Wednesday 4th November 2015, will not be eligible to nominate/vote in the upcoming Council Election.

Nomination and Proxy Forms for Council and changes to representatives are required to be submitted to the CEO no later than Wednesday 18th November 2015.

For further information, please contact 25168 or email admin.officer@tongachamber.org 

FANONGONOGO MEI HE TONGA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

‘Oku fakahoko atu heni ke mou mea’i ‘e fai ‘a e Fakataha Fakata’u ‘a e Tonga Chamber of Commerce and

Industry he;

‘Aho: Pulelulu 25 ‘o Novema 2015

Feitu’u: Loki Konifelenisi ‘a e Tonga Chamber of Commerce (Ófisi Foóu), Fale Molisi Tonga,

Hala Tupoulahi, Fasi

Taimi: 6.00pm

Ko kinautolu ‘oku te’eki ai ke totongi mai ho’omou memipa ki he ta’u 2015 pea mo e fakahu memipa fo’ou

mai ‘o tomui he ‘aho Pulelulu 4 ‘o Novema 2015, ‘e ‘ikai lava ke ke ma’u ha faingamalie ke fokotu’u pe fili ‘i

he teu Fili Lakanga ‘oku hanga mai ‘a e Kosilio Pule.

Ko e ngaahi fokotu’u fili kotoa pe ki he Kosilio Pule kuopau ke fakahu mai ia ki he Pule Lahi ‘o ‘ikai to e

tomui ‘i he ‘aho Pulelulu 18 ‘o Novema 2015.

Kapau ‘oku ke fiema’u ha toe fakamatala fekau’aki moe fanongonongo ni, kataki ka ke fetu’utaki mai

ki he 25 168 pe ko e tohi ki he admin.officer@tongachamber.org


Leave a Reply